• Constitució i creació de societats
  • Canvis estatuts socials d’entitats mercantils
  • Dissolucions de societats
  • Assistència a Juntes, confecció actes,…
mercantil miro