• Confecció fulls de salaris i resum de costos
  • Liquidació Seguretat Social
  • Aplicació dels convenis col·lectius de treball
  • Altes, baixes treballadors Seguretat Social
  • Comunicats d’accidents de treball
  • Confecció contractes de treball, modificacions condicions contractuals, sancions i cartes acomiadament
  • Prestacions Seguretat Social
  • Intervenció davant els organismes d’Inspecció de Treball i Organismes Oficials
assessorament laboral i de seguretat social miro