• Confecció i tramitació de les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals
  • Confecció declaracions informatives, recapitulatives, estadístiques,…
  • Confecció Declaració Renda i Patrimoni
  • Confecció Impost de Societats
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Confecció i tramitació escrits, al·legacions i recursos reposicions davant l’Administració
  • Assistència en comprovacions, revisions i inspeccions tributàries
assessorament fiscal miro